[Ngữ Pháp N4] So Sánh 「てある」Và 「ている」

「てある」và 「ている」là 2 ngữ pháp mà nếu không hiểu rõ sẽ rất hay nhầm trong Ngữ pháp N4.
tearu teiru

① 

→ 

② 


⭐ › Cách dùng / Ý nghĩa

「~てある」còn dùng để thể hiện hành động đó đã hoàn thành, và kết quả còn liên quan đến hiện tại. Hành động này hoàn thành thường là vì một mục đích gì đó. Trong trường hợp này dùng trợ từ 「を」thay cho trợ từ「が」

⭐ › Ví dụ

① 

→ 

② 

→ 

③ 
→ 

④ 

→ 

⑤ 

>> Hãy cố gắng mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn. 頑張って

URL List