[Ngữ Pháp N4-N3] Thể Mệnh Lệnh Trong Tiếng Nhật

⭐ › Ý nghĩa

Thể Mệnh Lệnh 命令形 (めいれいけいđược dùng để ra lệnh, sai khiến. Thể này thường dùng khi ra mệnh lệnh trong quân đội, ra lệnh cho tội phạm, chỉ dẫn hoặc đưa ra mệnh lệnh trong những trường hợp khẩn cấp, cấp cứu. Trong hội thoại hàng ngày thể này chỉ được dùng khi cực kỳ tức giận, nói chuyện giữa bạn bè cực kỳ thân thiết , bố mẹ nói với con cái hoặc ra lệnh cho vật nuôi. Với những người bình thường thì tránh dùng vì có thể gây xúc phạm, thất lễ, hoặc bị đánh giá không tốt.

⭐ › Cách chia thể Mệnh Lệnh

言う(いう)   → 言え  (nói mau/nói đi)URL List