THÔNG BÁO: HOÀN THÀNH 100% KHOÁ N1 ONLINE (Gồm cả N1 Luyện đề)

Riki xin thông báo lần 2 về tiến độ sản xuất khoá N1 Riki, để học viên chưa biết có thể nắm được thông tin.

Cụ thể: Hiện tại toàn bộ khoá học N1 Online gồm: N1 Junbi, N1 Taisaku và N1 Luyện đề của Riki Online đều đã được hoàn thành 100% và kích hoạt thành công cho các bạn đã đăng ký.

Học viên đã đăng ký nhưng chưa được kích hoạt khoá N1 Luyện đề vui lòng liên hệ Riki để được hỗ trợ. Học viên muốn đăng ký Combo khoá N1, hoặc đăng ký bổ sung khoá N1 luyện đề , vui lòng i.n.boxx trực tiếp cho Riki: m.me/RikiOnline

Hiện Riki cũng đã khởi động Lò luyện N1 tích hợp kỳ 12/2021 và song song bắt đầu tuyển sinh kỳ tháng 7/2022. Học viên muốn tham dự Lò luyện tích hợp N1, vui lòng liên hệ: https://m.me/rikionline?ref=thadiemnhanqua-riki-fb

Riki trân trọng thông báo!

URL List