HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

KHÓA HỌC CAO CẤP

N2 JUNBI

  Thời Hạn: 5 Tháng

3.390.000 ₫2.629.000 ₫

N2 TAISAKU

  Thời Hạn: 5 Tháng

3.300.000 ₫2.490.000 ₫

LUYỆN ĐỀ N2

  Thời Hạn: 3 Tháng

2.500.000 ₫1.690.000 ₫

N2 Đọc Hiểu-Nghe hiểu-Luyện Đề

  Thời Hạn: 4 Tháng

3.400.000 ₫1.729.000 ₫

Phát âm Onigiri

  Thời Hạn: 3 Tháng

0 ₫0 ₫

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành