Thông tin khóa học

Khoá N5

LUYỆN THI JLPT

Khởi động - Chiến lược - Về Đích

Giai đoạn 1: Học bảng chữ cái, bắt đầu vào bài 1-7

Giai đoạn 2: Tiếp tục vào bài từ 8-16 sách minna no nihongo I

Giai đoạn 3: Tiếp tục vào bài từ 17-25 sách minna no nihongo I

Bảng chữ cái Hiragana hàng あ
Flash card hàng あ
Từ Vựng 1-1
Flash Card 1-1
Giới thiệu Kanji
Giới thiệu bản thân-1
Video giới thiệu
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử

Nội dung khoá học

Riki Nihongo

Lợi ích khi
tham gia khóa học

  • Học trực tuyến linh hoạt thời gian.
  • Được nhận trọn bộ tài liệu cần thiết do Riki online tổng hợp khi học.
  • Được đánh giá kiến thức thường xuyên trong quá trình học.
  • Được nhận sự giải đáp và hỗ trợ mọi mặt từ Riki Online.

Thông tin giáo viên

Ưu đãi khóa học

Ý kiến học viên

Yêu cầu
hỗ trợ