Thông tin khóa học

Khoá BUSINESS

LUYỆN THI JLPT

Khởi động - Chiến lượng - Luyện đề

Giai đoạn 1: Thực hành tiếng Nhật thương mại

Giai đoạn 2: Viết mail tiếng Nhật thương mại

Giai đoạn 3: Kính ngữ chuyên sâu

Hướng dẫn học Business
Luyện Phản Xạ Nghe
Luyện Phản Xạ Tư Duy
Luyện Phản Xạ Nói
Hack Não
Luyện Cơ Tay
Video giới thiệu
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử

Nội dung khoá học

Riki Nihongo

Lợi ích khi
tham gia khóa học

  • Học trực tuyến linh hoạt thời gian.
  • Được nhận trọn bộ tài liệu cần thiết do Riki online tổng hợp khi học.
  • Được đánh giá kiến thức thường xuyên trong quá trình học.
  • Được nhận sự giải đáp và hỗ trợ mọi mặt từ Riki Online.

Thông tin giáo viên

Ưu đãi khóa học

Ý kiến học viên

Yêu cầu
hỗ trợ