Thông tin khóa học

Khoá N1

LUYỆN THI JLPT

Khởi động - Chiến lược - Luyện đề

Giai đoạn 1: N1 JUNBI

Giai đoạn 2: N1 TAISAKU

Giai đoạn 3: N1 Luyện Đề

Bài 1 - Phần 1: 挑 跳 眺 桃
Bài 1 - Phần 1
中に入るのはどれ
Kanji - Mondai 1
Ngữ pháp - Mondai 5
Từ vựng - Mondai 2
Video giới thiệu
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử

Nội dung khoá học

Riki Nihongo

Lợi ích khi
tham gia khóa học

  • Học trực tuyến linh hoạt thời gian.
  • Được nhận trọn bộ tài liệu cần thiết do Riki online tổng hợp khi học.
  • Được đánh giá kiến thức thường xuyên trong quá trình học.
  • Được nhận sự giải đáp và hỗ trợ mọi mặt từ Riki Online.

Thông tin giáo viên

Ưu đãi khóa học

Ý kiến học viên

Yêu cầu
hỗ trợ