HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

Khóa học & Ưu đãi

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình combo ưu đãi khuyến mại cực hấp dẫn dành cho các học viên đăng ký tham gia các khóa học tiếng Nhật tại trung tâm dạy tiếng Nhật Riki

KHÓA HỌC ĐƠN

N2 JUNBI

  Thời Hạn: 5 Tháng

3.390.000 ₫2.629.000 ₫

N2 TAISAKU

  Thời Hạn: 5 Tháng

3.300.000 ₫2.490.000 ₫

N3 JUNBI

  Thời Hạn: 5 Tháng

2.500.000 ₫1.990.000 ₫

N3 TAISAKU

  Thời Hạn: 5 Tháng

2.500.000 ₫1.990.000 ₫

LUYỆN ĐỀ N2

  Thời Hạn: 3 Tháng

2.500.000 ₫1.690.000 ₫

Luyện đề N3

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.500.000 ₫1.390.000 ₫

Khóa học N4

  Thời Hạn: 5 Tháng

1.800.000 ₫1.539.000 ₫

Luyện đề N4

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.500.000 ₫1.200.000 ₫

Khóa học N5

  Thời Hạn: 5 Tháng

1.400.000 ₫829.000 ₫

Khóa giao tiếp

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.000.000 ₫690.000 ₫

Kanji N5-N4

  Thời Hạn: 5 Tháng

2.200.000 ₫1.190.000 ₫

Kanji N4

  Thời Hạn: 3 Tháng

890.000 ₫790.000 ₫

Kanji N5

  Thời Hạn: 2 Tháng

590.000 ₫490.000 ₫

N2 Đọc Hiểu-Nghe hiểu-Luyện Đề

  Thời Hạn: 4 Tháng

3.400.000 ₫1.729.000 ₫

N3 Đọc Hiểu-Nghe hiểu-Luyện Đề

  Thời Hạn: 4 Tháng

2.500.000 ₫1.729.000 ₫

NGỮ PHÁP CƠ BẢN-CHUYÊN SÂU PHẦN 1

  Thời Hạn: 3 Tháng

2.500.000 ₫1.500.000 ₫

Tip & Chiến thuật thi N3

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.500.000 ₫0 ₫

Business Kaiwa Onigiri

  Thời Hạn: 3 Tháng

0 ₫0 ₫

Phát âm Onigiri

  Thời Hạn: 3 Tháng

0 ₫0 ₫

KHÓA HỌC COMBO

Combo N3

  Thời Hạn: 10 Tháng

2.629.000 ₫

Combo N2

  Thời Hạn: 15 Tháng

3.990.000 ₫

Combo N5+N4

  Thời Hạn: 10 Tháng

2.190.000 ₫

Combo N4+N3

  Thời Hạn: 15 Tháng

3.529.000 ₫

Combo N3+N2

  Thời Hạn: 25 Tháng

4.690.000 ₫

Combo N5+N4+N3

  Thời Hạn: 20 Tháng

3.990.000 ₫

Combo N4+N3+N2

  Thời Hạn: 27 Tháng

5.629.000 ₫

Combo N5+N4+N3+N2

  Thời Hạn: 30 Tháng

5.925.000 ₫

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành