CÁC KHÓA HỌC TẠI RIKI

N5

-Khoá học dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng nhật.

-Khoá học dành cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng nhật.

-Học 25 bài mina no nihongo I , đảm bảo đủ kiến thức N5 để thi JLPT
-Tích hợp thêm phần kaiwa giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo mức cơ bản

N4

-Khoá học dành cho học viên đã xong học kiến thức N5.

-Khoá học dành cho học viên đã xong học kiến thức N5.

-Học 25 bài trong mina no nihongo II, đảm bảo đủ kiến thức N4 để thi JLPT
-Tích hợp thêm phần kaiwa giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo mức cơ bản

N3

-Khoá học dành cho học viên bắt đầu học N3.

-Khoá học dành cho học viên bắt đầu học N3.

-30% khoá học: ôn tập kiến thức N4, 70% khoá học: học kiến thức nền tảng và nâng cao N3
-Cung cấp đầy đủ 5 kĩ năng: Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp, Đọc và Nghe

N2

-Khoá học dành cho học viên bắt đầu học N2

-Khoá học dành cho học viên bắt đầu học N2

-30% khoá học : ôn tập kiến thức N3, 70% khoá học: học kiến thức nền tảng và nâng cao N2
-Cung cấp đầy đủ 5 kĩ năng: Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp, Đọc và Nghe

N1

-Khoá học dành cho học viên bắt đầu học N1

-Khoá học dành cho học viên bắt đầu học N1

-30% khoá học : ôn tập kiến thức N3, 70% khoá học: học kiến thức nền tảng và nâng cao N1
-Cung cấp đầy đủ 5 kĩ năng: Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp, Đọc và Nghe

Kaiwa

Khóa học giao tiếp tiếng Nhật cơ bản tới nâng cao

Khóa học giao tiếp tiếng Nhật cơ bản tới nâng cao

-Học 25 bài mina no nihon-go I , đảm bảo đủ kiến thức N5 để thi JLPT -Tích hợp thêm phần kaiwa giúp bạn có thể giao tiếp thành thạo mức cơ bản

Business

-Dành cho các bạn đang học N3, N2, N1

-Dành cho các bạn đang học N3, N2, N1

-Giúp bạn giao tiếp tiếng Nhật thành thạo khi làm việc tại công ty Nhật -Làm quen với cách phát âm và ngữ điệu của người Nhật.

Tokutei

- Dành cho các bạn đang học N3, N2, N1

- Dành cho các bạn đang học N3, N2, N1

-Giúp bạn giao tiếp tiếng Nhật thành thạo khi làm việc tại công ty Nhật -Làm quen với cách phát âm và ngữ điệu của người Nhật.

Yêu cầu
hỗ trợ