Thông tin khóa học

Khoá N4

LUYỆN THI JLPT

Khởi động - Chiến lược - Về Đích

Giai đoạn 1: Vào bài từ 26-34 sách minna no nihongo II

Giai đoạn 2: Tiếp tục vào bài từ 35-43 sách minna no nihongo II

Giai đoạn 3: Tiếp tục vào bài từ 44-50 sách minna no nihongo II, thêm kiến thức phần luyện đề

26-1
Flash card - 26-1
Ngữ Pháp 26-1
Nghe Hiểu Bài 26
Luyện Giao tiếp 1
Đọc Hiểu (Mới) - Bài 26
Video giới thiệu
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử
Video học thử

Nội dung khoá học

Riki Nihongo

Lợi ích khi
tham gia khóa học

  • Học trực tuyến linh hoạt thời gian.
  • Được nhận trọn bộ tài liệu cần thiết do Riki online tổng hợp khi học.
  • Được đánh giá kiến thức thường xuyên trong quá trình học.
  • Được nhận sự giải đáp và hỗ trợ mọi mặt từ Riki Online.

Thông tin giáo viên

Ưu đãi khóa học

Ý kiến học viên

Yêu cầu
hỗ trợ