Trọn bộ 50 bài
Minnano Nihongo

(Ngữ pháp, từ vựng, nghe hiểu, bài tập)

Tổng hợp 50 bài minna no nihongo đầy đủ chi tiết nhất giúp các bạn học viên tự học tiếng Nhật mọi lúc mọi nơi

Bài mở đầu
Large toggle button
Previous track button Next track button
1
Minna bai 1 Minna bai 2 Minna bai 3 Minna bai 4 Minna bai 5 Minna bai 6 Minna bai 7 Minna bai 8 Minna bai 9 Minna bai 10 Minna bai 11 Minna bai 12 Minna bai 13 Minna bai 14 Minna bai 15 Minna bai 16 Minna bai 17 Minna bài 18 Minna bài 19 Minna bài 20 Minna bài 21 Minna bài 22 Minna bài 23 Minna bài 24 Minna bài 25 Minna bài 26 Minna bài 27 Minna bài 28 Minna bai 29 Minna bai 30 Minna bai 31 Minna bai 32 Minna bai 33 Minna bai 34 Minna bai 35 Minna bai 36 Minna bai 37 Minna bai 38 Minna bai 39 Minna bai 40 Minna bai 41 Minna bai 42 Minna bai 43 Minna bai 44 Minna bai 45 Minna bai 46 Minna bai 47 Minna bai 48 Minna bai 49 Minna bai 50