"THAY ĐỔI ĐỂ KHÔNG THỂ THAY THẾ"
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN:  

Riki luôn phấn đấu không ngừng để trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam – R GroupGiáo dục – Nhà hàng – Công nghệ phần mềm – Bất Động Sản – Chứng khoán.

  1. Giáo dục :
  • Nhanh nhất & hiệu quả nhất: Học tập – Ứng dụng – Thành quả .
  1. Du học :
  • Chất lượng & dịch vụ vàng với khách hàng.
  • Uy tín và chất lượng vàng với đối tác.
  1. E-learning :
  • Sáng tạo nhất – Chất lượng nhất – Hiệu quả nhất.

SỨ MỆNH:

“Vì một Việt Nam không còn nhỏ bé – For VietNam, no longer small”

giá trị cốt lõi
Riki lấy 5 chữ Chất – Tâm – Tốc – Tinh – Nhân làm tôn chỉ hoạt động cho Công ty.

CEO
Lê Xuân Đạo