TRA CỨU ĐIỂM THI NAT-TEST

Hướng dẫn tra cứu điểm thi nat-test kì tháng 10/2018. Một năm diễn tổ chức 5 lần thi. Sau mỗi lần thi điểm thi đều được cập nhật tại trang chủ tra cứu điểm thi nat-test. Riki xin hướng dẫn các bạn Tra cứu điểm thi nat-test. Đã có điểm thi nat-test tháng 10/2018. Các bạn tra cứu điểm thi nat-test tại đây nhé.


https://nat-test.com/contents/result/result-id18-5.html?fbclid=IwAR0njNf84Jr0pvFzHXRyzUsO09hR1gsMVvfEVGlB3zIX1uJPzJcvK4ZB-PM

Các bạn có thể vào trang chủ :https://nat-test.com/index.html

Rồi ấn vào:

Nếu có số báo danh hiện lên trang chủ. Xin chúc mừng bạn, bạn đã đỗ rồi nhé^^


Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới