Lịch khai giảng tiếng Nhật mới nhất trong tháng

LỊCH KHAI GIẢNG TIẾNG NHẬT TRUNG TÂM RIKI ( mới nhất )

LỊCH KHAI GIẢNG

Kéo sang phải để xem thêm thông tin và đăng ký lớp học   

LỚP HỌC THỜI GIAN KHAI GIẢNG NGÀY HỌC SỐ BUỔI CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
SC1.432 Tối 04-01-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.418 Chiều 14-01-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.433 Sáng 18-01-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.361 Tối 11-01-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.372 Tối 14-01-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.362 Sáng 12-01-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC2.363 Chiều 19-01-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.391 JB Tối 05-01-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.392 JB Sáng 05-01-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.393 JB Chiều 18-01-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N3.401 TSK Tối 04-01-2021 T2-4-6 28 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.95 JB Sáng 14-01-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
N2.97 JB Chiều 05-01-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Cầu Giấy Đăng ký ngay
SC1.434 Tối 12-01-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC2.349 Tối 11-01-2021 T2-4-6 44 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
N3.395 JB Sáng 12-01-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Mỹ Đình Đăng ký ngay
SC1.435 Tối 07-01-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.364 Tối 12-01-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC2.365 Sáng 19-01-2021 S2-3-5-6 37 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
N3.396 Junbi Tối 11-01-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Hà Đông Đăng ký ngay
SC1.436 Tối 19-01-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC2.367 Sáng 18-01-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Đống Đa Đăng ký ngay
SC1.437 Tối 11-01-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
N3.397 Junbi Tối 18-01-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Long Biên Đăng ký ngay
SC1.438 Tối 11-01-2021 T2-4-6 52 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.439 Sáng 18-01-2021 T2-3-5-6 46 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.369 Tối 19-01-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC2.370 Sáng 11-01-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.402 Junbi Tối 05-01-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N3.387 Junbi Sáng 04-01-2021 T2-3-5-6 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
N2.96 junbi Tối 12-01-2021 T3-5-7 45 Cơ sở Điện Biên Phủ Đăng ký ngay
SC1.440 Tối 12-01-2021 T3-5-7 52 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.372 Tối 19-01-2021 T3-5-7 44 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
SC2.388 Sáng 18-01-2021 T2-3-5-6 37 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
N3.400 Junbi Tối 13-01-2021 T2-4-6 45 Cơ sở Thủ Đức Đăng ký ngay
  • Cam kết chuẩn đầu ra bằng văn bản

  • Chứng nhận bằng tốt nghiệp cuối khóa

  • Học lại miễn phí nếu không đỗ JLPT

  • Giảng viên trình độ N2-N1

Riki nihongo 4 năm 1 chặng đường

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Sau khóa học tại Riki

CHINH PHỤC KỲ THI JLPT
12/2020 CÙNG RIKI

  • Ngày
  • Giờ
  • Phút
  • Giây

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG