[Cập Nhật] Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Nhật Tại Các Trường

[Cập Nhật] Điểm Chuẩn Ngành Ngôn Ngữ Nhật Tại Các Trường

 

 Dưới đây là Bảng điểm sàn chuẩn 2021 – 2023 của Top các trường đi đầu về ngành ngôn ngữ Nhật mà Riki thống kế.

STT Tên Trường Mã Ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2021 Điểm chuẩn 2022 Điểm chuẩn 2023
1 Đại Học Hà Nội 7220209 D01

D06

36,43 35,08
2 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 7220209 D01

D06

D78

D90

36,53 34,23 34,65
3 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7220209 D01

D06

25,81 23,78 24,02
4 Đại Học Thăng Long 7220209 D01

D06

25 23,5 23,63
5 Đại Học Nguyễn Trãi 7220209 A01

D01

D63

C00

22 16 20
6 Đại Học Phương Đông 7220209 D01

D06

16 15 20
7 Đại Học Công Nghệ TP.HCM 7220209 A01

D01

D14

D15

18 17 17
8 Đại Học Sư Phạm TP.HCM 7220209 D01

D06

24,9 24 23,10
9 Đại Học Mở TP.HCM 7220209 D01

D06

D78

D83

25,9 23,2 23,30
10 Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TP.HCM 7220209 A01

D01

D14

D15

19 19 17
11 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 7220209 A01

C00

D01

D06

15
12 Đại Học Văn Hiến 7220209 D01

D10

D15

A01

17,5 21 16
13 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng 7220209 D01

D06

25,5 21,61 23,13
14 Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế 7220209 D01

D06

D15

D43

15 17,5 19,50
15 Đại Học Hạ Long 7220209 A01

D01

D06

D78

20 15 20
16 Đại Học Hùng Vương 7220209 C00

D01

D15

D66

15
17 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7220209 A00

D01

D14

D15

14 18

 

URL List

Nội Dung