Cách tính điểm,cấu trúc đề thi JLPT tháng 12/2019 trình độ N5-N1

Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT đủ trình độ N5 – N1 năm 2020

Điều quan trọng trước khi đi thi là phải nắm rõ được cấu trúc đề thi để có hướng phân bố thời gian làm bài cho hợp lý. Cùng Riki tìm hiểu chi tiết cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật đủ trình độ nhé!

Thời gian thi các cấp độ N5,N4,N3,N2,N1

I.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N5 JLPT 2019

1.Cấu trúc đề thi JLPT

N5 được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe. Bạn có 25 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 50 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

Dưới đây là bảng phân tích nhanh của tất cả các phần và khoảng thời gian

Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng) – Tổng cộng 25 phút, thời gian kiểm tra 3 phút

Cấu trúc đề thi JLPT N5

2. Cách tính điểm thi JLPT N5 tham khảo

Vì cách tính điểm thi JLPT N5 không được công bố trên thế giới, nên cách tính điểm này Riki nihongo dựa trên đề thi các năm và đề thi thử nên khi tra đáp án các bạn áng chừng điểm của mình nhé !

Cách tích điểm từ vựng N5

Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Cách tích điểm ngữ pháp N5

Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Tổng điểm từ vựng + ngữ pháp = 58 điểm

Cách tích điểm nghe hiểu N5

Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

Tổng điểm:  60 điểm

Cách tích điểm nghe hiểu N5

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

Tổng số điểm nghe hiểu: 60 điểm

Thông tin thêm:

Cấu trúc đề thi JLPT N5 1
Cấu trúc đề thi JLPT

>> Xem thêm tổng hợp bộ đề thi N5 

>> Xem đáp án đề thi JLPT N5 

II.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N4 JLPT 2019

1.Cấu trúc đề thi JLPT N4

Cấp độ N4 tăng tốc mọi thứ lên một chút.

N4 vẫn được chia thành 3 phần, kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng), kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và đọc và nghe. Bạn có 30 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (từ vựng) và 60 phút cho phần kiến ​​thức ngôn ngữ (ngữ pháp) và phần đọc.

Dưới đây là một phân tích nhanh khác về tất cả các phần và về thời gian bạn nên dành cho mỗi phần:

Cấu trúc đề thi JLPT N4
Cấu trúc đề thi JLPT N4

2.Cách tính điểm thi JLPT N4

Vì cách tính điểm thi JLPT N4 không được công bố trên thế giới, nên cách tính điểm này Riki nihongo dựa trên đề thi các năm và đề thi thử nên khi tra đáp án các bạn áng chừng điểm của mình nhé !

a.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần từ vựng

Mondai 1,2,3,4: * 1 điểm = 30 điểm

Mondai 2: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần ngữ pháp

Mondai 1: 15 câu * 1 điểm = 15 điểm

Mondai 2: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 3: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần đọc hiểu

Mondai 4: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 5: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 6: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

d.Cách tính điểm thi JLPT N4 phần nghe hiểu

Mondai 1: 8 câu * 3 điểm = 24 điểm

Mondai 2: 7 câu * 3 điểm = 21 điểm ( nhưng 2 câu cuối 4 điểm/1 câu )

Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 4: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Thông tin thêm:

Cấu trúc đề thi JLPT N4
Tính điểm thi N4 JLPT

>> Ôn luyện ngay với bộ đề thi N4 JLPT 

>>>> Xem đáp án đề thi JLPT N4 

III.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N3 JLPT 2019

1.Cấu trúc đề thi JLPT N3 

Mọi thứ bắt đầu tăng tốc bắt đầu từ bài thi N3. Đây là cấp độ cuối cùng mà bài thi được chia làm 3 phần riêng biệt với 2 lần nghỉ ở giữa.

Phần bài đọc sẽ yêu cầu bạn phải suy nghĩ logic hơn và bạn phải đọc và trả lời các câu hỏi với một tốc độ tốt, bạn không cần phải phá kỉ lục làm nhanh gì cả, đơn giản hãy giữ vững mốc thời gian cho từng phần thi.

Bạn sẽ vẫn có 30 phút cho phần từ vựng và có thêm 10 phút ở phần thi đọc hiểu và ngữ pháp nên phần thi này sẽ kéo dài 70 phút.Từ vựng: 30 phút, 4 phút để kiểm tra lại (26 phút làm bài)

Cấu trúc đề thi JLPT N3
Cấu trúc đề thi JLPT

2.Cách tính điểm thi JLPT N3

Vì cách tính điểm thi JLPT N3 không được công bố trên thế giới, nên cách tính điểm này Riki nihongo dựa trên đề thi các năm và đề thi thử nên khi tra đáp án các bạn áng chừng điểm của mình nhé !

a.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần từ vựng

Mondai 1: 8 câu * 1 điểm = 8 điểm

Mondai 2: 6 câu * 1 điểm = 6 điểm

Mondai 3:11 câu * 1 điểm = 11 điểm

Mondai 4: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

b.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần ngữ pháp

Mondai 1: 13 điểm * 1 điểm = 13 điểm

Mondai2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm ( 2 câu 17,18 mỗi câu 1 điểm ) Tổng mondai 2 là  7 điểm

Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

c.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần đọc hiểu

Mondai 4: 4 câu * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 6 điểm * 4 điểm = 24 điểm

Mondai 6: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm

Mondai 7: 2 câu * 4 điểm = 8 điểm

d.Cách tính điểm thi JLPT N3 phần nghe hiểu

Mondai 1: 6 câu * 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 3 câu * 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 điểm * 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 câu * 1 điểm = 9 điểm

Thông tin thêm: 

Tổng hợp 99+ bộ đề thi N3 JLPT 

>> Xem đáp án đề thi JLPT N3

IV.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N2 JLPT 2019

Than phiền nhiều nhất về bài thi N2 là bạn có vẻ không thể có đủ thời gian để trả lời các câu hỏi. Bài thi sẽ yêu cầu bạn phải là người đọc có tốc độ.

Điều này chỉ thực hiện được khi bạn có một lượng Kanji và từ vựng tốt, điều đó sẽ giúp cho bạn đọc nhanh qua các câu hỏi từ vựng và phần kanji nhanh chóng cũng như đọc đoạn văn nhanh hơn.

Bài thi N2 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ. Phần thi đầu tiên kéo dài trong 105 phút và phần thi thứ hai là 50 phút. JLPT N2 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 105 phút, 5 phút để kiểm tra lại (100 phút làm bài)

Cấu trúc đề thi JLPT N2
Cấu trúc đề thi JLPT

2.Cách tính điểm thi JLPT N2

Cách tính điểm

 • Điểm cho GOI-N2 (tham khảo)

Mondai 1: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 2: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 3: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 4: 7 câu * 1 điểm = 7 điểm

Mondai 5: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 6: 5 câu * 2 điểm = 11 điểm ( câu 31 – 3 điểm  )

Tổng điểm phần từ vựng  : 38 điểm

 • Quy mô cho BUNPO-N2 (tham khảo)

Mondai 7: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

Mondai 8: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Mondai 9: 5 câu * 1 điểm = 5 điểm

Tổng điểm phần ngữ pháp : 22 điểm.

Các điểm chung của phần từ vựng + ngữ pháp : 60 điểm

 •  Điểm cho phần DOKKAI-N2 (tham khảo)

Mondai 10: 5 câu * 3 điểm = 15 điểm

Mondai 11: 9 điểm * 2 điểm = 18 điểm

Mondai 12: 2 câu * 3 điểm = 6 điểm

Mondai 13: 3 câu * 4 điểm = 12 điểm

Mondai 14: 2 câu * 4,5 điểm = 9 điểm ( Bạn nào đúng 1 câu trong mondai 14 sẽ tính 5 điểm )Các điểm chung của phần đọc hiểu : 60 điểm

 • Quy mô cho CHOUKAI-N2 (tham chiếu)

Mondai 1: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 2: 6 câu * 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 5 câu * 2 điểm = 10 điểm

Mondai 4: 12 điểm * 1 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 4 câu * 4 điểm = 16 điểm


Điểm đỗ – điểm liệt JLPT N2

 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Thông tin thêm: 

Trọn bộ 43 đề thi N2 JLPT các năm 

>> Xem đáp án đề thi JLPT N2

V.Cách tính điểm thi và Cấu trúc đề thi JLPT tiếng Nhật trình độ N1 JLPT 2019

Bài thi N1 là bài thi ở cấp độ cao nhất và sẽ yêu cầu khả năng đọc hiểu cũng như nghe hiểu tiếng Nhật của bạn tới giới hạn cao nhất.

Bạn buộc phải học cách đọc lướt đoạn văn, tổng hợp các ý bạn vừa đọc một cách nhanh chóng. Hiểu rõ và nhớ sâu Kanji là cách để bạn có thể thực hiện được những điều trên. Bài thi N1 sẽ có 2 phần Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu và Nghe. Giữa 2 phần thi có một thời gian nghỉ.

Phần thi đầu tiên kéo dài trong 110 phút và phần thi thứ hai là 60 phút. JLPT N1 yêu cầu bạn phải kiểm soát và phân phối thời gian cực kì tốt.

Từ vựng – Ngữ pháp – Đọc hiểu : 110 phút, 7 phút để kiểm tra lại (103 phút làm bài)

Cấu trúc đề thi JLPT N1
Cấu trúc đề thi JLPT

Thông tin thêm:

Đề thi N1

Cấu trúc đề thi sẽ giúp ích cho bạn trong việc khoanh vùng kiến thức, nắm được những vấn đề trọng tâm hướng đến để lên kế hoạch ôn tập thật tốt trước kỳ thi. Đừng quên chia sẻ bài viết đến cho bạn bè của bạn cùng biết nhé!

Chúc các bạn ôn thi thật tốt!


>>>Tham gia các khóa học online TẠI ĐÂY chỉ trong 3 tháng hoàn thành xong kiến thức N5, 8 tháng hoàn thành xong kiến thức N3

>>>Tham gia khóa học tiếng Nhật offline với nhiều ưu đãi hấp dẫn TẠI ĐÂY!

>>> Học ONLINE miễn phí cùng Riki!


Tiếng Nhật không khó nếu bạn có 1 lộ trình học rõ ràng và cách học phù hợp cho bản thân. 

>>Tham gia các khóa học online TẠI ĐÂY chỉ trong 3 tháng hoàn thành xong kiến thức N5, 8 tháng hoàn thành xong kiến thức N3

>>>Tham gia khóa học tiếng Nhật offline với nhiều ưu đãi hấp dẫn TẠI ĐÂY!

>>> Học TIẾNG NHẬT ONLINE MIỄN PHÍ cùng Riki qua các bài học tại Youtube 

 1. Cách học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
 2. Bảng chữ cái tiếng Nhật hướng dẫn cách viết + đọc
 3. Phương pháp Kanji dễ nhớ- dễ thuộc
 4. Ngữ pháp 25 bài mina chưa bao giờ hết thời ( bản pdf cực đẹp )

1.Khóa học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu tại Riki

hoc-tieng-nhat-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau
Mỗi lớp học đều chỉ từ 15 – 25 học viên đảm bảo sự tiếp thu tốt nhất

Số buổi: 44 buổi (học xong bạn sẽ được cấp chứng chỉ xịn xò từ Riki nhé).
Số học viên mỗi lớp : 15 -25 bạn.
Địa điểm: thành phố Hà Nội, HCM.

 • Cơ sở 1: Số 8 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà Nội
 • Cơ sở 2: B78, Ngõ 54, Đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán Hà Đông
 • Cơ sở 3: Văn Phòng: B10, Ngõ 57, Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy
 • Cơ sở 4: E8 ngõ 181 Nguyễn Lương Bằng ,Hà Nội (Gần ngã tư Xã Đàn)
 • Cơ sở 5: Số 8B Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, P. Dịch Vọng , Hà Nội
 • Cơ sở 6 : 137 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM

BẠN SẼ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO SAU KHÓA HỌC N5 TẠI RIKI?

→ Thành thạo bảng chữ cái Hiragana, Katakana, hơn 100 chữ Kanji cơ bản nhất cùng những mẫu ngữ pháp căn bản.

→ Giao tiếp được trong một số tình huống hội thoại ngắn cùng người Nhật.

→ Nắm được những kiến thức nền tảng cần thiết nhất để tiếp tục học lên các trình độ cao hơn trong tiếng Nhật.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI RIKI:

→ CAM KẾT thi đỗ JLPT điểm số cao từ N5 -> N3.

→ MIỄN PHÍ thi thử và chữa đề tại trung tâm Riki Nihongo.

→ MIỄN PHÍ học lại trọn đời nếu học viên cảm thấy chưa hài lòng với kết quả khi kết thúc khóa học (điều kiện đi học đủ 80% số buổi).

→ XẾP LỊCH, ĐỔI LỊCH học bù cho học viên nếu bận buổi học nào không đến được.

→ BẢO LƯU khóa học trong thời gian 3 tháng nếu bạn đã đăng ký nhưng chưa thể đi học ngay được.

→ HỖ TRỢ giải đáp tận tình mọi thắc mắc của học viên về các vấn đề trong học tập cũng như du học Nhật Bản. ­

>>> Khoá học tiếng Nhật N5 sơ cấp tại Riki 

Các học viên tại trung tâm cảm nhận về các giáo viên tại Riki:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1 × three =

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc