Tiêu đè quiz: みたい -

Tiêu đè quiz: みたい

Câu hỏi 1: イタリアはくつ( )かたちである。

Correct! Wrong!

Giải thích đáp án, sau khi KH chọn

Câu hỏi 2:

Correct! Wrong!

Đáp án chính xác là đáp án A

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc