-

Câu hỏi 1

Correct! Wrong!

Kết quả: Đ.Á 4 nhé. Giải thích: ...........

Câu hỏi 2

Correct! Wrong!

Đáp án đúng là đáp án 3: giải thích: abababaabba

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc