quiz らしい -

quiz らしい

1. 今日の天気は(  )。

Correct! Wrong!

2. 夏なのに、冬(  )ですね。

Correct! Wrong!

3. 君は、__ __ _*_ __ください。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc