quiz みたい -

quiz みたい

1. イタリアはくつ( )かたちである。

Correct! Wrong!

2. 日本人(  )日本語が上手になりたい

Correct! Wrong!

3. この車はバス(  )ですね。

Correct! Wrong!

4. 私は、__ __ _*_ __が大好きだ。

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc