quiz ぽい -

quiz ぽい

会社にすごく( )人がいます。

Correct! Wrong!

この料理___ ___ _*_ ___だ。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc