QUIZ と言うと -

QUIZ と言うと

1.日本の山( )、富士山です。

Correct! Wrong!

2.日本料理(  )、やはりおすしが有名ですね。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc