Quiz ついでに -

Quiz ついでに

1. 公園へ(   )ついでに、友達の家を訪ねる。

Correct! Wrong!

2. 郵便局へ行く(   )、はがきを買ってください。

Correct! Wrong!

3.公園__ __ _*_ __、この手紙を出してください。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc