[Ngữ pháp N3] Cấu trúc べきだ -

[Ngữ pháp N3] Cấu trúc べきだ

1.約束を(  )べきだ。

Correct! Wrong!

2.おもちゃは、まず(  )べきだ。

Correct! Wrong!

3.電車の中では、若者は___ ___ _*_ ___。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc