[Ngữ pháp N3] Cấu trúc はもちろん -

[Ngữ pháp N3] Cấu trúc はもちろん

1. キャベツは炒めて食べてる( )、茹でて食べてもおいしいです。

Correct! Wrong!

2. あのレストランは___ ___ _*_ ___ わるくない。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc