[Ngữ pháp N3] Cấu trúc にわたる -

[Ngữ pháp N3] Cấu trúc にわたる

1.(  )にわたって、この町には観光客が大勢来た。

Correct! Wrong!

2.(  )にわたって花が多い。

Correct! Wrong!

3.日本全国にわたって(  )。

Correct! Wrong!

4. うちでは__⭐__ ____ _____。 

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc