[Ngữ pháp N3] Cấu trúc によって -

[Ngữ pháp N3] Cấu trúc によって

1. 私(  )、彼女はまるで母親みたいだ。

Correct! Wrong!

2. 子供(  )、えらいですね。

Correct! Wrong!

3. 私(  )、家族が一番大切です。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc