[Ngữ pháp N3] Cấu trúc にしては -

[Ngữ pháp N3] Cấu trúc にしては

1.アメリカ人(   )日本語が上手ですね。

Correct! Wrong!

2.(  )にしては、よくできました。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc