[Ngữ pháp N3] によって -

[Ngữ pháp N3] によって

1. 大雨(  )大きな被害が出た。

Correct! Wrong!

2. 場合によって、(  )

Correct! Wrong!

3. 人(  )、趣味が違う

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc