Ngữ pháp N3 - たびに -

Ngữ pháp N3 – たびに

1: この本を読む(  )、彼のことを思い出す。

Correct! Wrong!

2: 山田さんは会う(  )髪型(かみがた)が違う。

Correct! Wrong!

3: この__ __ _*_ __、彼のことを思い出す。

Correct! Wrong!

4: あのこに会うたびに、(  )。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc