[NGỮ PHÁP N3] ことにする -

[NGỮ PHÁP N3] ことにする

1. 私はこの仕事に相応ないから、やめる(   ) 。

Correct! Wrong!

2. そのパソコンが高いから、(  ) 。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc