[Ngữ pháp N3] ことか -

[Ngữ pháp N3] ことか

1 : 新しい仕事が決まったと聞いたら、両親はどんなに喜ぶ( )。

Correct! Wrong!

2. 1か月も入院するなんて、怪我をした選手が__ __ _*_ __ わかった 。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc