[NGỮ PHÁP N3] から_にかけて -

[NGỮ PHÁP N3] から_にかけて

1. ダラットのいちごは、12月から9月(  )収穫されます。

Correct! Wrong!

2. __ __ _*_ __花粉が飛(と)ぶそうです

Correct! Wrong!

[NGỮ PHÁP N3] から_にかけて

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc