N3 - Quiz Bakaridenaku -

N3 – Quiz Bakaridenaku

Câu 1: この子は(  )ばかりか、小説でも読める

Correct! Wrong!

Đáp án đúng là đáp án số 1

Câu 2: 佐藤さんがイギリスに行くことは、友人( )、家族でも知らなかった。

Correct! Wrong!

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc