danh sách thi JLPT Archives -
Khóa học livestream rẻ nhất

DANH SÁCH THI CHÍNH THỨC KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT NGÀY 4/12/2022

I. DANH SÁCH THI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT NGÀY 4/12/2022 BTC KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THÔNG BÁO VỀ KỲ THI NGÀY 4/12/2022 NHƯ SAU: 1. Thời gian tập trung: 08h00, CHỦ NHẬT, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2022 2. Địa điểm thi: Cấp độ N1 thi tại Trường Đại học Thuỷ […]

Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học tại Riki

Riki sẽ liên hệ với bạn để tư vấn kĩ hơn về nhu cầu lớp học và lớp học phù hợp nhé!

Kết thúc