HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

Giới thiệu khoá học Riki online - Khóa giao tiếp

TIẾN TRÌNH HỌC

Chào mừng tới Khóa giao tiếp

Khoá học Giao tiếp

Học phí : 690.0000 ₫ ( 3500 ¥ )

Thời gian : 3 tháng
1.Lộ trình
 
  + 10 video
 Nhắc lại ngữ pháp thường gặp trong giap tiếp
 Nhắc lại trợ từ thông dụng trong giao tiếp
  + 15 video
Luyện shadowing câu đơn hoàn chỉnh
  + 35 video
 Ứng dụng giao tiếp trong cuộc sống, công việc
 Mở rộng ứng dụng giao tiếp sang các tình huống thường gặp


2.Giáo viên 
- Shin shin Nagumo sensei đồng hành luyện câu đơn hoàn chỉnh và ứng dụng giao tiếp sau mỗi bài học.
-Lệ Sensei đồng hành môn ngữ pháp: nhắc lại ngữ pháp, trợ từ thông dụng trong giao tiếp
- Nam , Hoàng Yến : Khách mời đồng hành 


3.Giáo trình
Sensei tự tổng hợp và biên soạn từ giao tiếp thông thường trong đời sống 


4.Điểm mạnh
  + Sau mỗi bài học khi thu âm bài tập về nhà sẽ được sensei chỉnh sửa phát âm , ngữ điệu 
  + Lộ trình tính gọn 1 tháng 
  + Có giáo viên hỗ trợ giải đáp  trên group lớp 
  + Có đội ngũ kĩ thuật hỗ trợ trong suốt quá trình học 
  + Có thể kaiwa tốt sau khoá học 
 

Bạn cần tham gia khóa học này.

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành