HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

Giới thiệu khoá học Riki online - N3 JUNBI

TIẾN TRÌNH HỌC

Chào mừng tới N3 JUNBI

KHÓA HỌC N3 JUNBI

Học phí : 1.990.0000 ₫ ( 9900 ¥ )

Thời gian : 5 tháng


TRANG BỊ KIẾN THỨC NỀN TẢNG N3
  + Ôn tập kiến thức N4 30%
  + Học toàn bộ kiến thức nền tảng của N3 bao gồm từ vựng, ngữ pháp, kanji, nghe hiểu, đọc hiểu.
  + Từ vựng, nghe hiểu: (  hơn 400 từ vựng+ ví dụ đi kèm) có giáo viên người Nhật dạy cùng
  + Ngữ pháp : tranh ảnh bài tập để hỗ trợ
  + Kanji: (20 giờ- 360 chữ kanji) chinh phục các mốc điểm từ 60-120 điểm
GIÁO VIÊN 
  + Nghe hiểu:    Đạo ss ( tip theo từng mondai)
  + Đọc hiểu:       Mon ss ( tăng 15 điểm – 15 giờ học )
  + Kanji :            Nhuận ss ( master kanji n3- 20 giờ )
  + Từ  Vựng :      Ánh ss ( master từ vựng – 20 giờ )
TÀI LIỆU
  + Shinkanzen N3
  + Mimikara oboeru N3
  + Speed master N3
  + Soumatome N3
 

Bạn cần tham gia khóa học này.

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành