HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

Giới thiệu khoá học Riki online - N3 TAISAKU

TIẾN TRÌNH HỌC

Chào mừng tới N3 TAISAKU

KHÓA HỌC N3 TAISAKU

Học phí : 1.990.0000 ₫ ( 9900 ¥ )

Thời gian : 5 tháng


KIẾN THỨC N NG CAO, CHIẾN THUẬT THI JLPT
  + Làm quen với các dạng bài có trong đề JNPT N3
  + Học các phương pháp, kỹ năng ứng phó với mỗi dạng bài.
  + Đưa ra các tip làm bài, chiến thuật làm bài trong phòng thi giúp mình chinh phục số điểm cao nhất có thể.
  + Tập trung đọc hiểu và nghe hiểu
  + Master các kỹ năng trong 20 giời học.
  + Tăng từ 120đ hơn 140đ
GIÁO VIÊN 
  + Nghe hiểu:    Đạo ss ( tip theo từng mondai)
  + Đọc hiểu:       Mon ss ( tăng 15 điểm – 15 giờ học )
  + Kanji :            Nhuận ss ( master kanji n3- 20 giờ )
  + Từ  Vựng :      Ánh ss ( master từ vựng – 20 giờ )
TÀI LIỆU
  + Shinkanzen N3
  + Mimikara oboeru N3
  + Speed master N3
  + Soumatome N3

Bạn cần tham gia khóa học này.

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành