HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

Giới thiệu khoá học Riki online - N2 TAISAKU

TIẾN TRÌNH HỌC

Chào mừng tới N2 TAISAKU

KHÓA HỌC N2 TAISAKU

Học phí : 2.490.0000 ₫ ( 12.500 ¥ )

Thời gian : 5 tháng


KIẾN THỨC NÂNG CAO, CHIẾN THUẬT THI JLPT
  +  Làm quen với các dạng bài có trong đề JLPT N2
  +  Học các phương pháp, kỹ năng ứng phó với mỗi dạng bài.
  +  Làm 1000 câu từ vựng, kanji, ngữ pháp
  +  Đưa ra các tip làm bài, chiến thuật làm bài trong phòng thi giúp mình chinh phục số điểm cao nhất có thể.
  +  Tập trung nghe, đọc hiểu.
(tăng từ 100 điểm lên trên 140 điểm).
 

GIÁO TRÌNH

Sách luyện: Shinkanzen , Speedmasster, tổng hợp các đề thi thực tế từ 2013-1018  và  tài liệu do  giáo viên Riki  tự soạn.


GIẢNG VIÊN
  +  Từ vựng: Shin sensei, Ánh sensei
  +  Kanji: Nhuận sensei
  +  Ngữ pháp: Mon sensei, Kawa sensei
  +  Ngữ pháp: Mon sensei, Kawa sensei
  +  Ngữ pháp nâng cao: Yuki sensei
  +  Nghe hiểu: Shin sensei, Đạo sensei
  +  Đọc hiểu:  Mon sensei

Bạn cần tham gia khóa học này.

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành