HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

Giới thiệu khoá học Riki online - N2 JUNBI

TIẾN TRÌNH HỌC

Chào mừng tới N2 JUNBI

KHÓA HỌC N2 JUNBI

Học phí : 2.629.000 ₫ ( 13.000 ¥ )

Thời gian : 5 tháng

LÀM QUEN VỚI TIẾNG NHẬT TRUNG CẤP TRANG BỊ KIẾN THỨC NỀN TẢNG N2
  + 20% khoá học: ôn tập kiến thức n3 .
  + 60% khoá học: học từ vựng, kanji, ngữ pháp N2.
  + 20% học đọc hiểu thông qua từ vựng, kanij, ngữ pháp.
   ( tăng từ 95 điểm lên 120 điểm).

GIÁO TRÌNH

Sách luyện: Shinkanzen , Speedmasster, tổng hợp các đề thi thực tế từ 2013-1018  và  tài liệu do  giáo viên Riki  tự soạn.
GIẢNG VIÊN
  +  Từ vựng: Shin sensei, Ánh sensei
  +  Kanji: Nhuận sensei
  +  Ngữ pháp: Mon sensei, Kawa sensei
  +  Ngữ pháp: Mon sensei, Kawa sensei
  +  Ngữ pháp nâng cao: Yuki sensei
  +  Nghe hiểu: Shin sensei, Đạo sensei
  +  Đọc hiểu:  Mon sensei

Bạn cần tham gia khóa học này.

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành