HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

KHÓA HỌC TRUNG CẤP

N3 JUNBI

  Thời Hạn: 5 Tháng

2.500.000 ₫1.990.000 ₫

N3 TAISAKU

  Thời Hạn: 5 Tháng

2.500.000 ₫1.990.000 ₫

Luyện đề N3

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.500.000 ₫1.390.000 ₫

N3 Đọc Hiểu-Nghe hiểu-Luyện Đề

  Thời Hạn: 4 Tháng

2.500.000 ₫1.729.000 ₫

Tip & Chiến thuật thi N3

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.500.000 ₫0 ₫

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành