HỌC RIKI THI LÀ ĐỖ

0332256670
online.rikinihongo@gmail.com

KHÓA HỌC SƠ CẤP

Khóa học N4

  Thời Hạn: 5 Tháng

1.800.000 ₫1.539.000 ₫

Luyện đề N4

  Thời Hạn: 3 Tháng

1.500.000 ₫1.200.000 ₫

Khóa học N5

  Thời Hạn: 5 Tháng

1.400.000 ₫829.000 ₫

Kanji N5-N4

  Thời Hạn: 5 Tháng

2.200.000 ₫1.190.000 ₫

Kanji N4

  Thời Hạn: 3 Tháng

890.000 ₫790.000 ₫

Kanji N5

  Thời Hạn: 2 Tháng

590.000 ₫490.000 ₫

NGỮ PHÁP CƠ BẢN-CHUYÊN SÂU PHẦN 1

  Thời Hạn: 3 Tháng

2.500.000 ₫1.500.000 ₫

ĐĂNG KÝ MUA KHÓA HỌC HOÀN TẤT

Trong thời gian chờ được kích hoạt, đơn hàng của bạn sẽ được chuyển đến lịch sử thanh toán

Hoàn thành