KHÓA HỌC COMBO TẠI RIKI

Combo

N1

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
13.500.000 đ
7.590.000 đ
Combo

N1-Business

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
10.480.000 đ
8.590.000 đ
Combo

N2-N1

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
13.800.000 đ
9.090.000 đ
Combo

N2-Business

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
8.380.000 đ
5.590.000 đ
Combo

N5-N1

15.590.000 đ
10.590.000 đ
Combo

N4-N1

15.090.000 đ
10.090.000 đ
Combo

N3-N1

145.900.000 đ
9.590.000 đ
Combo

kaiwa sơ cấp

3.900.000 đ
700.000 đ
Combo

kaiwa trung cấp

3.900.000 đ
700.000 đ
Combo

Pass Kaiwa (Vip+)

1.000.000 đ
1.990.000 đ
Combo

Pass Business (Vip+)

10.000.000 đ
3.990.000 đ
Combo

kaiwa sơ-trung-cao

2.990.000 đ
1.990.000 đ
Combo

Luyện thi BJT và tiếng Nhật thương mại

9.990.000 đ
2.990.000 đ
Combo

N1 TÍCH HỢP

10.000.000 đ
10.000.000 đ
Combo

N3

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
6.450.000 đ
4.190.000 đ
Combo

N2

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
9.190.000 đ
4.690.000 đ
Combo

N5-N4

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
3.200.000 đ
2.790.000 đ
Combo

N4-N3

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
9.190.000 đ
4.490.000 đ
Combo

N3-N2

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
12.890.000 đ
5.590.000 đ
Combo

N5-N3

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
10.590.000 đ
4.590.000 đ
Combo

N4-N2

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
13.880.000 đ
6.129.000 đ
Combo

N5-N2

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
16.580.000 đ
6.390.000 đ
Combo

Business

-Tiết kiệm chi phí hơn cho bạn -Thời gian học dài hơn 2 lần khoá thường -Các ưu đãi, đặc quyền chỉ có ở gói combo
6.000.000 đ
3.290.000 đ
Yêu cầu
hỗ trợ