ĐÁNH GIÁ KỲ THI JLPT 2019

Hệ thống sẽ dựa vào số câu trả lời đúng do bạn cung cấp để ước tính số điểm bạn sẽ đạt được ở mỗi phần thi JLPT. Điểm đánh giá chỉ mang tính tham khảo, không trực tiếp suy ra điểm kết quả chính thức!