Minh Ánh

Position: Trình độ N1
Phone: 0123456789
Tính cách: Vui tính, dễ gần
Sở thích: Thích du lịch, trải nghiệm mới.
Châm ngôn: Nỗ lực, có thành quả sẽ thêm tự tin, nỗ lực => thất bại sẽ có thêm kinh nghiệm.

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng đội ngũ Riki tràn đầy năng lượng luôn tiến về phía trước

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng đội ngũ Riki tràn đầy năng lượng luôn tiến về phía trước

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng đội ngũ Riki tràn đầy năng lượng luôn tiến về phía trước

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới