Shin Shin nagumo

Position: Trình độ N2
Phone: 0123456789
Tính cách: Vui tính, dễ gần , lầy lội
Sở thích: giảng dạy những video miễn phí
Châm ngôn: Hỏi thế gian tình là chi

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng đội ngũ Riki tràn đầy năng lượng luôn tiến về phía trước

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng đội ngũ Riki tràn đầy năng lượng luôn tiến về phía trước

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng đội ngũ Riki tràn đầy năng lượng luôn tiến về phía trước

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới