Học viên Hải Yến

Học viên

Học ở riki không biết đã bao nhiêu lớp rồi mà chưa bao giờ cảm thấy chán hay có điều gì phải phàn nàn. Các

Học viên Phương Nam

Học viên

Mình đã học tiếng Nhật ở Riki từ 0-N3. Khi bắt đầu học, vì thấy tiếng Nhật rất khó nên mình cũng khá nản chí.

Học viên Đàm Trang

Học viên

Vẫn tự hào vì học từ bài 25 mina nihongo cho đến N3 trong 3 tháng rưỡi mà có thể Passed được. Để làm được

Shin Shin nagumo

Trình độ N2

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng

Lê Hằng

Trình độ N2

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng

Lê Hằng

Trình độ N2

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng

Lê Hằng

Trình độ N2

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng

Minh Ánh

Trình độ N1

Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tâm huyết và say mê ngành giáo dục tri thức của mình, Xuân Đạo cùng

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới

Mời bạn điền thông tin vào mẫu dưới