Khóa học tiếng Nhật
ONLINE N3

 • Đạt JLPT N3 chỉ sau 6 tháng học online tại nhà.
 • Ưu đãi QUÀ TẶNG CỰC KHỦNG khi đăng ký học ngay hôm nay!

Chi tiết khóa học

Riki online CAM KẾT đạt JLPT N3 sau 6 tháng tự học online tại nhà cùng chuyên gia

Đầu ra khóa học:

  Thông thạo khoảng 150 cấu trúc ngữ pháp và hơn 1000 từ vựng.

  Tăng khả năng giao tiếp với người Nhật trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

  Đọc được các bài báo đơn giản trên các trang tin tức Nhật.

  Đạt yêu cầu tối thiểu để có thể làm việc tại một công ty Nhật.

  Đảm bảo chắc chắn thi đỗ Visa du học.

Thông tin khóa học:
SỐ BÀI HỌC ĐỐI TƯỢNG KIẾN THỨC NHẬN ĐƯỢC
308 Video Dành cho học viên bắt đầu học N3 Ôn lại kiến thức N4 (30%) và học kiến thức nền tảng N3 (70%) Cung cấp đầy đủ 5 kỹ năng: từ vựng, kanji, ngữ pháp, đọc và nghe

Lộ trình học N3

 • Bài 1:Giới thiệu khoá học Kanji
 • Bài 2: Level 1 Mục tiêu 60 điểm: 息、意、悲、念、悪....
 • Bài 3: 活、法、泊、波、深、...
 • Bài 4: 付、供、件、倍、他、...
 • Bài 5: 員、賛、貧、費、賞、...
 • Bài 6: Level 2 Mục tiêu 70 điểm 筆、第、算、管、等、...
 • Bài 7: 机、機、械、構、枚、横、...
 • Bài 8: Level 3 Mục tiêu 90 điểm 給、結、紹、約、級、続、...
 • Bài 9: 反、板、坂、返、販、...
 • Bài 10:主、住、注、柱、駐、...
 • Bài 11: Level 4 Mục tiêu 105 điểm 各、格、客、落、絡、...
 • Bài 12: Chữa bài tập về nhà 困、因、回、団、固、...
 • Bài 13: 応、庫、席、座、度、底、...
 • Bài 14: Level 5 Mục tiêu 120 điểm 守、容、実、突、富、寝、...
 • Bài 15: 皿、血、冊、島、鳥、...
 • Bài 16: 兆、逃、挑、求、球、救、...
 • Bài 17: 精、粒、粉、列、例、...
 • Bài 18: 表、裏、祝、福、祈、礼、...
 • Bài 1: Danh từ A
 • Bài 2: Danh từ A
 • Bài 3:Danh từ A
 • Bài 3:Danh từ A
 • Bài 5: Động từ A
 • Bài 6: Động từ A
 • Bài 7: Tổng hợp cụm danh từ
 • Bài 8:Tính từ A
 • Bài 9: Tổng hợp tính từ
 • Bài 10: Danh từ B
 • Bài 11: Danh từ B
 • Bài 12: Động từ B
 • Bài 13: Động từ B
 • Bài 14: Động từ B
 • Bài 15: Động từ B
 • Bài 16: Từ vựng chủ đề : làm việc nhà
 • Bài 17: Từ vựng chủ đề : làm việc nhà
 • Bài 18: Từ vựng chủ đề : làm việc nhà
 • Bài 19: Từ vựng chủ đề : đi ra ngoài
 • Bài 20: Từ vựng chủ đề : đi ra ngoài
 • Bài 21: Từ vựng chủ đề : đi ra ngoài
 • Bài 22: Từ vựng chủ đề: cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ
 • Bài 23: Từ vựng chủ đề: cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ
 • Bài 24: Từ vựng chủ đề: cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ
 • Bài 1: Cấu trúc dạng 〜て
 • Bài 2:Cấu trúc dạng 〜て
 • Bài 3:Cấu trúc dạng ところ
 • Bài 4: Cấu trúc đi với を
 • Bài 5: Cấu trúc dạng động từ ghép
 • Bài 6:Cấu trúc さ、み
 • Bài 7:Cấu trúc dạng うちに
 • Bài 8:Cấu trúc 自分の考え
 • Bài 9: Cấu trúc giả định たら、ば、と
 • Bài 10:Cấu trúc diễn tả sự thay đổi
 • Bài 11:Cấu trúc sai khiến
 • Bài 12: Nhóm cấu trúc こと
 • Bài 13:Cách nói rút ngắn
 • Bài 14:Cấu trúc hay xuất hiện trong đề thi
 • Bài 15:Cấu trúc liên quan よう、もの
 • Bài 16:Nhóm cấu trúc わけ
 • Bài 17:Kính ngữ xuất hiện trong đề thi
 • Bài 18: Phó từ xuất hiện trong đề thi
 • Bài 19: 5 câu nhất định ra trong đề thi
 • Bài 20: Tổng hợp
 • Bài 1: Đọc hiểu N3 những điều cần biết
 • Bài 2: Chương I - Học dịch văn bản tiếng nhật
 • Bài 3: Cấu tạo câu trong tiếng nhật
 • Bài 4: Học dịch cùng cô Mon
 • Bài 5: Học dịch các bài báo
 • Bài 6: Học dịch báo trên NHK
 • Bài 7: Đoạn văn ngắn trong JLPT N3
 • Bài 8: Luyện tập đoạn văn ngắn trong JLPT N3
 • Bài 9: Học đoạn văn ngắn thông qua các bài báo
 • Bài 10: Chương II - Học đọc hiểu N3
 • Bài 11: Học dịch trung văn trong JLPT N3
 • Bài 12: Luyện tập trung văn trong JLPT N3
 • Bài 13: Học trường văn trong JLPT N3
 • Bài 14: Trường văn trong JLPT N3 (tiếp)
 • Bài 15: Dạng bài tìm kiếm thông tin
 • Bài 16: Luyện tập thêm về dạng bài tìm kiếm thông tin
 • Bài 17: Chương III - Luyện đề
 • Bài 18: Luyện đề số 2
 • Bài 19: Luyện đề số 3
 • Bài 1: Làm quen với nghe hiểu N3
 • Bài 2: Luyện nghe mondai 1
 • Bài 3: Những cách thể hiện khi muốn nhờ vả xin phép và luyện nghe
 • Bài 4: Chữa bài tập và luyện nghe mondai 2
 • Bài 5: Ôn tập và luyện nghe về thể sai khiến
 • Bài 6: Tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ
 • Bài 7: Dạng bài tập giải thích tình huống qua tranh, và giải thích tình huống
 • Bài 8: Những cách sẽ trả lời trong hội thoại hằng ngày như nào
 • Bài 9: Luyện tập cách sẽ trả lời trong hội thoại hằng ngày
 • Bài 10: Cuộc hội thoại nói chuyện dài
 • Bài 11: Luyện tập về cuộc hội thoại nói chuyện dài
 • Bài 12: Thi thử mondai 1
 • Bài 13: Thi thử mondai 2
 • Bài 14: Thi thử mondai 3
 • Bài 15: Thi thử mondai 4 và 5
SỐ BÀI HỌC ĐỐI TƯỢNG KIẾN THỨC NHẬN ĐƯỢC
329 Video Dành cho học viên đã có nền tảng N3 hoặc muốn ôn thi cấp tốc Hệ thống lại kiến thức N3, cung cấp kiến thức chuyên sâu, nâng cao Đưa ra phương pháp, chiến lược làm bài

Lộ trình học N3

 • Bài 1:Giới thiệu khoá học Kanji
 • Bài 2: Level 1 Mục tiêu 60 điểm: 息、意、悲、念、悪....
 • Bài 3: 活、法、泊、波、深、...
 • Bài 4: 付、供、件、倍、他、...
 • Bài 5: 員、賛、貧、費、賞、...
 • Bài 6: Level 2 Mục tiêu 70 điểm 筆、第、算、管、等、...
 • Bài 7: 机、機、械、構、枚、横、...
 • Bài 8: Level 3 Mục tiêu 90 điểm 給、結、紹、約、級、続、...
 • Bài 9: 反、板、坂、返、販、...
 • Bài 10:主、住、注、柱、駐、...
 • Bài 11: Level 4 Mục tiêu 105 điểm 各、格、客、落、絡、...
 • Bài 12: Chữa bài tập về nhà 困、因、回、団、固、...
 • Bài 13: 応、庫、席、座、度、底、...
 • Bài 14: Level 5 Mục tiêu 120 điểm 守、容、実、突、富、寝、...
 • Bài 15: 皿、血、冊、島、鳥、...
 • Bài 16: 兆、逃、挑、求、球、救、...
 • Bài 17: 精、粒、粉、列、例、...
 • Bài 18: 表、裏、祝、福、祈、礼、...
 • Bài 1: Giới thiệu về khoá học
 • Bài 2: Động từ
 • Bài 1: Cấu trúc 時và 関して
 • Bài 2: Cấu trúc 比べればvà とは違う
 • Bài 3: Cấu trúc だから、もし
 • Bài 4: Cấu trúc だそうだ và 絶対〜ない
 • Bài 5: Cấu trúc 〜だそうだ và 絶対〜とは言えない
 • Bài 6: Cấu trúc 〜と望む và 〜したほうがいい
 • Bài 7: Cấu trúc ようと思う và 敬語
 • Bài 8: ôn tập tổng hợp kiến thức
 • Bài 9: Trợ từ và cấu trúc の、こと、
 • Bài 10: Cấu trúc よう và わけ
 • Bài 11: Cấu trúc ばかり
 • Bài 12: Cấu trúc cố định
 • Bài 13: Cấu trúc đặc biệt
 • Bài 14: Dạng bài sao
 • Bài 15: Dạng bài sao
 • Bài 16: Dạng bài sao
 • Bài 17: Dạng bài đục lỗ
 • Bài 18: Dạng bài đục lỗ
 • Bài 19: Chữa đề thi năm 2016
 • Bài 20: Chữa đề thi năm 2017
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học và cách học
 • Bài 2: Đoạn văn ngắn
 • Bài 3: Luyện tập đoạn văn ngắn
 • Bài 4: Luyện tập đoạn văn ngắn
 • Bài 5: Trung văn
 • Bài 6: Luyện tập về trung văn
 • Bài 7: Luyện tập về trung văn
 • Bài 8: Luyện tập về trung văn
 • Bài 9: Trường văn
 • Bài 10: Luyện tập trường văn
 • Bài 11: Luyện tập trường văn
 • Bài 12: Tìm kiếm thông tin
 • Bài 13: Tìm kiếm thông tin
 • Bài 14: Đề thi đọc hiểu năm 2015
 • Bài 15: Đề thi đọc hiểu năm 2016
 • Bài 15: Đề thi đọc hiểu năm 2016
 • Bài 1: Giới thiệu khóa học và các dạng câu hỏi
 • Bài 2: Ứng dụng ngữ pháp và âm điệu trong đề thi
 • Bài 3: Mondai 4 - Đối đáp tình huống
 • Bài 4: Mondai 5 - Ứng đáp tức thời
 • Bài 5: Mondai 1a - Nắm bắt vấn đề
 • Bài 6: Mondai 1b - Việc làm ưu tiên nhất
 • Bài 7: Mondai 2 - Nắm bắt điểm cốt lõi
 • Bài 8: Mondai 3 - Nắm bắt nội dung - mục đích
SỐ BÀI HỌC ĐỐI TƯỢNG KIẾN THỨC NHẬN ĐƯỢC
83 Video Dành cho học viên tập chung ôn thi Chữa đề thi thật các năm và dự đoán đề thi.Cung cấp kỹ năng và mẹo thi JLPT hiệu quả

Lộ trình học N3

 • Đề số 1
 • Đề số 2
 • Đề số 3
 • Đề số 4
 • Đề số 5
 • Đề số 6
 • Đề số 7
 • Đề số 8
 • Đề số 9
 • Đề số 10

Thông tin giáo viên

 • Yuki Sensei

  Giáo viên chuyên ngữ pháp

 • Đạo Sensei

  Giáo viên chuyên nghe hiểu

 • Shin Sensei

  Giám đốc sản xuất & quản lí chất lượng

 • Ánh Sensei

  Giáo viên chuyên từ vựng

 • Mon Sensei

  Giáo viên chuyên đọc hiểu

Học viên nói gì về
khoá học N3 Online tại Riki

Những câu hỏi thường gặp

Học theo từng kĩ năng. Các kỹ năng bạn sẽ được học trong khóa N3 gồm: từ vựng, ngữ pháp, kanji, đọc hiểu, và nghe hiểu.

Với những bạn yếu kiến thức N4 thì mình khuyên các bạn nên dành 1-2 tháng tập trung ôn tập kiến thức N4 trước khi học lên N3. Vì N3 có lượng kiến thức rất nhiều, nếu không có kiến thức nền tảng thì học đến đâu cũng mắc, không thể học lên cao được

Vì lượng kiến thức N3 rất đa dạng, và trình độ của học viên cũng khác nhau nên việc phân chia theo cấp độ là điều cần thiết. N3 junbi là giai đoạn mở đầu cho những người bắt đầu học từ N4 lên N3. Ở khóa học này các bạn sẽ được ôn tập lại kiến thức N4, và học kiến thức cơ bản của N3.

Khoá N3 Junbi cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc kiến thức N4 và 70% kiến thức N3. Khoá Taisaku cung cấp 30% kiến thức còn lại + luyện đề chuyên sâu. Để có thể chắc chắn đỗ trong kỳ thi JLPT, mình khuyên bạn nên học cả hai và dành thời gian học nhiều, không vội vàng.

N3 Junbi không phải là khoá luyện đề. Tuy nhiên, những buổi cuối khoá giáo viên vẫn sẽ cho học sinh làm quen với đề thi N3.

Nếu như bạn đã chắc kiến thức N4, và nắm được khoảng 50% kiến thức N3 thì bạn có thể lên học Taisaku. Nhưng nếu không, mình khuyên bạn đừng vội vàng, học chậm mà chắc. N3 Taisaku là giai đoạn dành cho các bạn đã chắc kiến thức N4 và làm quen với đề N3 rồi. Khóa học này sẽ cung cấp kiến thức N3 chuyên sâu và đi vào luyện đề..