TỔNG HỢP KIẾN THỨC N5

5 bài học 5 video

Mô tả khóa học

KHOÁ HỌC VỠ LÒNG N5: TẤT - TẦN - TẬT CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Kết thúc khoá học này, các bạn sẽ biết cách đọc, cách viết 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana, thông hiểu 60 mẫu ngữ pháp cơ bản và 800 từ vựng thông dụng.

Đặc biệt, với phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ của các sensei, các bạn sẽ tiết kiệm được tối thiểu 2 tháng so với tự học mà không có giáo viên định hướng đấy!
 

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu

55 bài học
55 video

TỔNG HỢP SÁCH MINNA NO NIHONGO