PHIÊU LƯU THẾ GIỚI TỪ VỰNG N3

8 bài học 8 video

Mô tả khóa học

PHIÊU LƯU THẾ GIỚI TỪ VỰNG N3 CÙNG QUANG SENSEI

Để đạt được trình độ N3, lượng từ vựng tối thiểu phải tích luỹ là 3750 từ. Bạn có chắc phương pháp mình đang học đảm bảo ghi nhớ toàn bộ số lượng từ này không?

Nếu không chắc chắn thì.. xem thử bài giảng từ vựng cực dễ hiểu - dễ nhớ đến từ Quang sensei nhé. Mỗi bài học sẽ là một cuộc phiêu lưu với những ý nghĩa thú vị của từ vựng mà bạn không ngờ tới đấy!

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu