BỨT PHÁ ĐỌC HIỂU N3

11 bài học 11 video

Mô tả khóa học

4 TUẦN BỨT PHÁ - THOÁT LIỆT ĐỌC HIỂU N3

Chuỗi video cung cấp những nguyên tắc dịch câu tiếng nhật đúng theo ngữ pháp N3, ngữ cảnh phù hợp. Đọc hiểu JLPT N3 sẽ trở nên dễ dàng nếu bạn nắm chắc được những nguyên tắc này!

Nội dung khóa học

Học Riki thi là đỗ

Truy cập miễn phí, không giới hạn

Tham gia cộng đồng 60k thành viên

Học qua APP Riki online

Nhận khóa học

Các khoá học chuyên sâu